Yönlendirme Komitesi

Ali Doğru, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Oğuz Dikenelli, Ege Üniversitesi
Onur Demirörs, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Oya Kalıpsız, Yıldız Teknik Üniversitesi
Yasemin Topaloğlu, Ege Üniversitesi