Program Komitesi

Program Komitesi Eş Başkanları
Murat Yılmaz, Dublin City Üniversitesi
Tuğkan Tuğlular, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 
Program Komitesi
Daha sonra duyurulacaktır.