Bildiri Çağrısı

Sempozyuma Yazılım Mühendisliği alanına ilişkin, özgün sonuçlar içeren tüm kavramsal, kuramsal ve uygulamalı çalışmalar davetlidir. Bu kapsamda “teknik ve bilimsel” ile “deneyim” kategorilerinde bildirilerinizi bekliyoruz. Sempozyumun bildiri ve sunum dili Türkçe ya da İngilizce olup bildirilerin başına İngilizce ve Türkçe özetlerin eklenmesi beklenmektedir. Kabul edilen ve sunulan tüm bildiriler sempozyum bildiri kitabında yayımlanacaktır.

UYMS 2021’nin ana ilgi alanları, tartışılabilecek konular bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, aşağıda listelenmiştir:

 • Yazılım Evrimi ve Bakımı

 • Çevik Yaklaşımlar ve Çevik Yazılım

 • Yazılım Ölçümü Geliştirme

 • Yazılım Analitiği

 • Yazılım Geliştirme Araçları

 • Deneysel Yazılım Mühendisliği

 • Yazılım Proje Yönetimi

 • Yazılım Mühendisliği Eğitimi

 • Yazılım Süreçleri, Süreç İyileştirme

 • Yazılım Politikaları ve Yazılım Etiği

 • Yazılım Mühendisliğinde Yapay Zeka Uygulamaları

 • Yazılım Mühendisliği ve Blokzincir

 • Yenilikçi Yazılım Uygulamaları ve Çözümleri

 • Yazılım Mühendisliğinde Disiplinlerarası Yaklaşımlar
 • Yazılım Gereksinim Mühendisliği

 • Yazılım Risk Yönetimi

 • Yazılım Mimarisi

 • Yazılım Konfigürasyon Yönetimi

 • Gömülü ve Gerçek Zamanlı Yazılım

 • Yazılım Kalite Güvencesi ve Yönetimi Sistemleri Mühendisliği

 • Yazılım Sınama ve Doğrulama

 • Dağıtık Yazılım Mühendisliği

 • Yazılım Kalite Özellikleri

 • Mobil Yazılım Mühendisliği

 • Yazılım Güvenliği

 • Model Güdümlü Yazılım Geliştirme

 • İnsan-Bilgisayar Etkileşimi

 • Yazılım Üretim Hatları

 • Açık Kaynak Yazılım Teknolojileri

Bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak IEEE bildiri kitabı şablonuna uygun şekilde hazırlanmalıdır.

Teknik ve Bilimsel Bildiriler

Teknik ve bilimsel bildiriler, konular bölümünde listelenenlerle sınırlı olmadan, yazılım mühendisliği konularında yapılan araştırma ve uygulama çalışmalarını içermektedir. Teknik ve bilimsel bildiriler tam metin üzerinden değerlendirilecektir. Teknik bildiri uzunluğu sınırı 6 sayfadır.

Deneyim Bildirileri

Deneyim bildirileri, yazılım mühendisliği teknikleri, araçları ve/veya süreçlerinin belli alanlara uygulanması veya özgün bir yazılım geliştirilmesi sonucunda elde edilen deneyim ve bulguları içermelidir. Deneyim bildirilerinde deneyimin elde edildiği çalışmaya veya ürün geliştirmeye başlamanın temelindeki motivasyonun belirtilmesine, elde edilen sonuçların değerlendirilmesine ve olumlu ya da olumsuz gözlemlerin paylaşılmasına önem verilmelidir. Deneyim bildirileri tam metin üzerinden değerlendirilecektir. Deneyim bildirileri uzunluğu sınırı 3 sayfadır.

Eğitim Seminerleri

Eğitim seminerleri yazılım mühendisliği alanının pratik uygulama tekniklerini, standartları ve uygulamaya dönük teorik konuları içeren sunumlar olarak planlanmaktadır. Seminerler yazılım mühendisliği ile ilgili konuları bilimsel ve bağımsız bir tarzda ele almalıdır. Bu bağlamda, ticari ürün tanıtımları ve pazarlama temelli öneriler eğitim semineri olarak değerlendirilmemektedir. Program Komitesi Eş Başkanları’na iletilecek olan seminer önerileri, önerenin isim ve iletişim bilgilerini, seminerin amaç ve hedefini, kapsamını ve içeriğini net olarak belirtilmelidir.