UYMS 2021

Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS), Türkiye yazılım sektörü ile bu alanda çalışan akademisyenleri bir araya getirerek yazılım mühendisliğindeki son gelişmelerin ve araştırmaların paylaşılmasını sağlayan bir platformdur. 2003 yılından bu yana gerçekleştirilen UYMS, küresel ölçekte önemi gün geçtikçe artan bu alandaki gelişmelerin paylaşıldığı bir ortam sağlamasının ötesinde, ulusal yazılım mühendisliği teknolojisi ve araştırmalarının geleceğinin şekillenmesinde etkin rol oynamaktadır. Sempozyumun bu sene de tüm katılımcıların yararlanacağı geniş bir içerik taşıması hedeflenmektedir.

15. UYMS 17-19 Kasım 2021 tarihlerinde Ege Üniversitesi ev sahipliğinde çevrimiçi olarak olarak gerçekleştirilecektir. 15. UYMS'de kabul edilen ve sunulan bildiriler IEEE Xplore'da yayımlanacaktır.

Destekleyenler

Huawei Technologies KuveytTürk ArGe Merkezi Logo Yazılım

Önemli Tarihler

 Teknik ve Bilimsel Bildiri / Deneyim Bildirisi (Tam Metin) Son Gönderim Tarihi   10 Eylül 2021 
 Panel, Eğitim Semineri Önerisi Son Gönderim Tarihi   10 Eylül 2021 
 Teknik ve Bilimsel Bildiri / Deneyim Bildirisi Değerlendirme Sonucu Bildirim Tarihi   20 Ekim 2021 
 Basıma Hazır Bildiri Son Gönderim Tarihi   30 Ekim 2021 
 Erken Kayıt Son Tarihi   30 Ekim 2021 
 Sempozyum Tarihleri   17 - 19 Kasım 2021